دسته: مصاحبه ها

مصاحبه من با روزنامه ایران

مصاحبه من با روزنامه ایران روزنامه ایران در گزارشی که به وضعیت بازار بازی های رایانه ای می پرداخت با بنده نیز مصاحبه ای انجام داد که می…