مصاحبه من با روزنامه ایران

روزنامه ایران در گزارشی که به وضعیت بازار بازی های رایانه ای می پرداخت با بنده نیز مصاحبه ای انجام داد که می توانید در سایت روزنامه ایران آن را مشاهده نمایید. در این مصاحبه به این موضوع اشاره کردم که بیشتر گیمر های کنسول های نسل جدید حرفه ای هستند و بازی های موبایل بازار کنسول های ویدیویی  حرفه ای را تحت شعاع قرار نداده اند.

http://iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/158661

newspaperb_158661