ویلیام هارلی در وب سایت تک کرانچ مقاله جالبی درباره رایانش کوانتومی نوشته است وی می گوید:

پارادایم کلاسیک رایانش ما را به سرعت محدود می‌کرد، تمام تلاش های محققان برای این بود که به سرعت بیشتری دست پیدا کنند.تمرکز بر سرعت ما را از جنبه های دیگر نظیر مصرف انرژی دور می کند.

بر اساس دیدگاهی که در این مقاله مطرح کرده است، قرار نیست که کامپیوتر های کلاسیک از بین روند، بلکه کامپیوتر های کوانتومی قرار است که مسائل جدیدی را حل کنند و مسائل کلاسیک به وسیله همان رایانش کلاسیک حل شود.

اگر از علاقه مندان به موضوع رایانش کوانتومی هستید، توصیه میکنم که حتما  این مقاله را از مطالعه کنید.  البته مقاله  توضیحات بیشتری برای ایده اش ارائه نمی کند و نمی گوید این مسائل جدید چه هستند، اما از منظر تفاوت در نگاه به مسائل  درخورد توجه است.