اگر به رایانش کامپیوتری و کامپیوتر های کوانتومی علاقه مند هستید، لازم نیست، تا ساخت و عرضه کامپیوتر های کوانتومی خانگی صبر کنید. بلکه می توانید این فعالیت را با یادگیری زبان کیو شارپ و برنامه نویسی برای شبیه ساز تمرین کنید، تا کم کم به ایده های مناسبی برای استفاده از رایانش کوانتومی دست یابید و به تدریج با بیشتر شدن دسترسی به ابر رایانش کوانتومی، برنامه های کوانتومی خود را اجرا کنید.

مایکروسافت در اواخر سال ۲۰۱۷ زبان برنامه نویسی Q# کیو شارپ را با هدف به کارگیری در رایانش کوانتومی منتشر کرد. این زبان برنامه نویسی بر اساس دو زبان F# و C# اما مبتنی بر مفاهیم کوانتومی توسعه یافته است و شباهت هایی به هر دو زبان دارد. و برای استفاده از آن میتوانید از Extension های ویژوال استودیو استفاده کنید.

ویدیوی آشنایی با زبان برنامه نویسی Q#

همچنین مایکروسافت کتابخانه های مناسب جهت استفاده در برنامه نویسی کوانتومی را توسعه داده است برای مثال زیر مربوط به ایجاد یک عدد تصادفی است

namespace Qrng {
  open Microsoft.Quantum.Intrinsic;

  operation SampleQuantumRandomNumberGenerator() : Result {
    using (q = Qubit()) { // Allocate a qubit.
      H(q);       // Put the qubit to superposition. It now has a 50% chance of being 0 or 1.
      let r = M(q);   // Measure the qubit value.
      Reset(q);
      return r;
    }
  }
}

در این آدرس هم می توانید مستندات مربوط به آموزش زبان برنامه نویسی Q# را در سایت مایکروسافت مطالعه کنید.

در صورتی که هنوز با مفاهیم رایانش کوانتومی آشنا نیستید لازم است با کیوبیت Qubitها،برهم نهی SuperPosition و تداخل کوانتومی Entanglement آشنا شوید. سایت مایکروسافت هم اطلاعات مفیدی در این زمینه گردآوری کرده است.