برچسب: کارآفرینی

کارآفرینی و Dropbox

این ارائه مربوط به درس کارآفرینی بوده  که در کلاس آقای دکتر خلیلی نصر  انجام دادم. در این ارائه پیرامون تاسیس شرکت Dropbox و روش های بازاریابی و…