برچسب: مهندسی نرم افزار

تفاوت Authentication و Authorization

این دو مفهوم  معمولا جا به جا به کار برده می شوند. از این رو مطلبی را پیرامون تفاوت این دو برایتان ترجمه کرده ام که تفاوت این…

تست آلفا و بتا

تست آلفا جیست؟ : تست آلفا در سایت توسعه دهنده نرم افزار و در اغلب موارد توسط کارمندان داخلی و در بعضی از موارد توسط مشتری انجام می…