برچسب: معماری کامپیوتر

ارائه پیرامون ماشین های پیشرفته کم دستور ARM

این ارائه مربوط به کلاس معماری کامپیوتر آقای دکتر امیرمسعود بیدگلی استادیار دانشگاه تهران شمال می باشد.در این اسلاید ها پیشینه و کارکرد های معماری ARM  در دنیایی دیجیتال…