برچسب: فراتحلیل

فراتحلیل چیست؟

مدتی است که مطالعه روش های تحقیق گوناگون را شروع کرده ام تا در طراحی پژوهش های جدید محدودیت های کمتری داشته باشم. یکی از روش های تحلیل…