دسته: مدیریت

اثر شلاقی

تکنیک گروه اسمی چیست؟

تکنیک گروه اسمی ، ابزار تشخیص سودمندی است . چرا که ابزاری ساختاری ، برای دستیابی به اتفاق نظر گروهی درباره ی موضوعی مشخص است . برای مثال…

روش دلفی چیست؟

روش دلفی فرایندی ساختار یافته برای جمع آوری و طبقه بندی دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق توزیع پرسشنامه‌هایی در بین…

سبک های مدیریتی PAEI

یکی از طبقه بندی سبک های مدیریت  PAEI نام دارد. این طبقه بندی حدود ۳۰ سال پیش توسط Dr. Ichak Adizes ارائه شد. بر این اساس مدیران  به چهار دسته…

تفاوت دانش صریح و دانش ضمنی چیست؟

دانش صریح دانش مستند است. مثل یک دفترچه راهنما ٬توسط دیگران نیز قابل استفاده  است . ولی دانش ضمنی دانشی است که در ذهن است. مثل تشخیص عملکرد…

روش ژاپنی پنچ چرا چیست؟

  ۵ چرا یک روش سوال پرسی برای برای پی بردن به روابط علت و معلولی در مورد یک مسئله یا مشکل خاص است. تکنیک پنج چرا توسط ساکی چی تویودا ابداع شد…

شش سیگما چیست؟

شش سیگما یک نگرش منضبط، داده محرک و روشی برای حذف عیبها در هر فرایند و محصول می باشد. این فرایند از ساخت تا فروش را در برمی…