Category: تجارت الکترونیک

هفت نکته برای بازاریابی فروشگاه های آنلاین

هفت نکته برای بازاریابی فروشگاه های آنلاین from Amirreza Asadi

ارائه بازاریابی الکترونیکی – ایجاد تیم دیجیتال

در این ارائه پیرامون روش های بازاریابی الکترونیکی   و افزایش نفوذ در بازار از طریق اینترنت صحبت می شود.   تیم دیجیتال from Amirreza Asadi

کارآفرینی و Dropbox

این ارائه مربوط به درس کارآفرینی بوده  که در کلاس آقای دکتر خلیلی نصر  انجام دادم. در این ارائه پیرامون تاسیس شرکت Dropbox و روش های بازاریابی و…