Category: آينده پژوهی

روند های حاکم بر سال ۲۰۱۸

وب سایت trendone  متعلق به شرکت  TRENDONE GmbH است که  از شرکت های مطرح در زمینه آینده پژوهی و نوآوری می باشد. گزارش روند های حاکم بر سال…