میخواستم خیلی چیز ها درباره پایان این فصل بنویسم از جان باختن سرسی تا بهشت دروغین دنریس . از نحوه انتخاب پادشاه جدید تا جدایی شمال اما فرصت نشد اما این توییت زیبای دوستی ناشناس درباره پایان دوقلوهای لنیستر را خیلی دوست داشتم.

در همه اين اشوب فيلمنامه و چيدمان احمقانه رويدادها در اين قسمت،

از پايان سرسي و جيمي خرسند شدم. جيمي گويي مي رفت كه به وظيفه اش عمل كند. به قولش. همان كه در قسمت اول داده بود. نه تاج مهم بود و نه تخت. ميرفت كه در لحظه پاياني كسي كه دوستش ميدارد بي پناه نميرد.

https://twitter.com/hplnreza/status/1127935227681230849