پیش از همه چیز باید گفت   مهندسي مجدد در پي آن نيست كه نظام موجود را بهبود بخشيده و نتيجه كار را بهتر كند. مهندسي مجدد به معناي ترك كردن روش هاي كهنه و دستيابي به روش هاي تازه‌اي است كه براي توليد كالاها و خدمات شركت و انتقال ارزش به مشتري لازم هستند.

اگر بخواهيم تعريف مناسبي از مهندسی مجدد نرم‌افزار داشته باشيم، بايد بگوییم: «ارتقای يك محصول نرم‌افزاري كه باعث بهبود كيفيت يا تكميل اطلاعات و يا اصلاح ساير معيارهایي می‌شود كه با بسترهاي مختلف و جديد سازگار است.»