منابع به کار رفته در ساخت بازی Gears of War

حدود ده برنامه نویس:

۲۰ طراح گرافیک و موسیقی

۱۰ میلیون دلار بودجه(حدود ۳۳ میلیارد تومان)

یک موتور گرافیکی

۲۰ کتابخانه   برنامه نویسی

که کل پروژه در ۲۴ ماه انجام گردید