توجه: با خواندن این متن ممکن است بخش هایی از داستان بازیکن شماره ۱ آماده Ready Player One برای شما لو برود پس اگر دوست ندارید داستان برای شما  اسپویل شود، ادامه مطلب را دنبال نکنید.

داستان حول زندگی وید که نام مستعار او parzival است میگذرد.

 

وید اون واتز  فرزند یک زوج نوجوان است،  این دو نفر از پناهندگانی بودند که در پشته های کانکس ها ملاقات کردند. پدر او که نامش فاش نشد، هنگامی که وید تنها چند ماه سن داشت بهضرب گلوله کشته شد. گفته می‌شود که او در حین غارت یک مغازه خواروبار در حین قطع برق کشته و کشته شده‌است.

مادرش، لورتا، دو موقعیت تمام‌وقت در Oasis  داشت. او رو ز به عنوان یک بازاریاب از راه دور  کار می‌کرد و  شب  به عنوان یک همراه و اسکورت  جنسی کار می کرد. این موضوعتوسط وید توضیح داده شده‌است که لورتا از OASIS برای پرستاری از او در طول ساعات کاری استفاده می‌کرد تا وید متوجه کار او نشود. او بازی‌های تعاملی بازی می‌کرد و مهارت‌های بنیادی دردنیای مجازی را یاد می‌گرفت، و شیفتگی خود را با تکنولوژی در سنین جوانی آغاز می‌کرد.

هنگامی که وید در حدود ۱۱ سال داشت، لورتا به خاطر اعتیاد به مواد مخدر درگذشت. ودر حالی که به موسیقی روی یک پخش‌کننده MP۳ گوش می‌داد، او را یافت. بعد از مرگش، او مجبور شد با خاله اش  آلیس و دوست پسرشدر کانکش های دو طبقه ای که خاله اش اجاره می داد زندگی کند.. خاله  وید در واقع از او مراقبت نمی‌کرد؛ تنها دلیلی که او قبول کرد که او را بپذیرد این بود که کوپن غذای اضافی بگیرد.وید زمان بسیار کمی را کانکس  خود می‌گذراند؛ فقط شب‌ها در آنجا می‌خوابید و غذا می‌خورد. اکثر ساعت خواب در پناه‌گاه مخفی او گذرانده بودند.