یکی از سوالاتی که هنگام طراحی واسط کاربر به ذهن شما خطور می‌کند محل قرارگیری دکمه لغو و تایید است؟ پاسخ به این سوال را از جنبه های مختلفی می توان بررسی کرد. مثلا فارسی زبان از راست به چپ خطوط را دنبال میکنند و انگلیسی زبانان از چپ به راست اما این تنها عامل تعیین کننده نیست.

چراکه ممکن است به خاطر دفعات کار به یک سیستم پیش فرض های ذهنی کاربر تغییر کرده باشد.

در سیستم عامل مک دکمه لغو در سمت چپ قرار میگیرد.

در سیستم عامل ویندوز دکمه لغو در سمت راست قرار میگیرد.

هر کدام از این سیستم عامل ها دلایلی فنی و آماری برای انتخاب این مکان دارند. اما مهمترین عامل در تعیین مکان این دکمه تجربه ها و انتظارات کاربران نهایی سیستم است

https://uxplanet.org/primary-secondary-action-buttons-c16df9b36150