رایانش همه جاگاه  (ubiquitous computing)  از مفاهیم جالب ، بدیع  و در عین حال پیچیده دنیا کامپیوتر است مفهومی که خود در برگیرنده مفاهیم زیادی است(۱).

 

رایانش همه جاگاه مفهومی در مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر است که رایانش در هر همه جا صورت میگیرد و این درست نقطه مقابل رایانش رومیزی است.

رایانش همه جاگاه می تواند در هر زمانی و هر جایی در هر فرمتی صورت بگیرد.این کامیپوتر می تواند لپ تاپ باشد یا یک یخچال باشد. فناوری هایی که در  رایانش همه جاگاه استفاده می شوند شامل اینترنت ریزپردازنده ها شبکه و سنسور ها و نیز مواد جدید می باشد.

این پارادایم همچنین  با عنوان  pervasive computing یا رایانه ای سازی فراگیر نیز شناخته می شود( استفادۀ گسترده از فنّاوری‌های رایانه‌ای با قرار دادن ریزپردازنده‌ها بر روی همۀ اشیا).

همچنین از اصطلاح هوش محدوده‌ای  یا  (Ambient intelligence) نیز در توصیف آن استفاده می شود.

 

احتمالا به زودی یخچال شما به کمک این فناوری ها به شما لیست خرید می دهد.