ماوس رومیزی با آرایه ای از فیدبک های Haptic طراحی شده برای گیمر ها

ماوس بی سیم رومیزی طراحی شده در نرم افزار راینو، برای گیمر ها