در آینده بازی ها کامپیوتری نقش مهمی در استخدام افراد خواهند داشت! بازی های کامپیوتری می توانند مهارت های افراد را به خوبی تشخیص دهند. که هم می تواند به فرد کمک کند و هم به سازمان ها در استخدام نیروی انسانی کمک رساند.

سازنده این بازی وقتی با  داشتن دکترا از دانشگاه هاروارد در آزمون استخدامی به خاطر نداشتن خلاقیت رد شد به فکر افتاد تا از طریق بازی های ویدیویی مهارت های افراد را تشخیص دهد. 

در آینده بازی ها کامپیوتری نقش مهمی در استخدام افراد خواهند داشت! بازی های کامپیوتری می توانند مهارت های افراد را به خوبی تشخیص دهند. که هم می تواند به فرد کمک کند و هم به سازمان ها در استخدام نیروی انسانی کمک رساند.

موسس استارتاپ  KnackApp

وقتی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به دنبال یافتن شغل بود در حالی که دکترای خود را از دانشگاه هاروارد دریافت کرده بود به علت خلاق نبودن در آزمون شغلی رد شد. او متوجه شد آزمون های استخدامی سنجش شخصیت به درستی شخصیت افراد را تشخیص نمی‌دهند و این موضوع برای افرادی که در کشور خود کار نمی‌کنند و این آزمون ها به زبان مادری آن ها نیست بیشتر مشهود است.  پس به فکر این افتاد که از طریق  ساخت بازی این موضوع را حل کند. 

در یکی از ایالت های آمریکا مدارس به دانش آموزان دبیرستانی توصیه می کنند که با نصب این اپلیکیشن مسیر کاری خود را پیدا کنند.

هند به دنبال این است که این برنامه را در دسترس ۴۰۰ میلیون نفر از شهروندان خود قرار دهد تا بتوانند مسیر شغلی خود را پیدا کنند.