اینفوگرافی انواع دوربین های حرفه ای ۳۶۰ درجه

گل ریزون کنید اون دوربین Nokia Ozo رو برام بخرید. من که بچه خوبیم یه دوربین ۳۶۰ درجه نمی خرید؟ فاکتور دوربین های VR رو که گذاشتم رو دستتون توجیح میشید.

این اینفوگرافی آخرین دوربین ها ۳۶۰ درجه تا  فروردین ۱۳۹۶ رو شرح داده است.