دوستان و همراهان گرامی سلام

خوشحالم که  این خبر را بدهم که کتاب بازاریابی محتوا توسط انتشارات سیته در  سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتشر گردید.

این کتاب حاصل تجربیات و مطالعات من و دکتر حسین نوروزی در این حوزه است.