مقاله بازاریابی محتوا و اعتماد آنلاین: مطالعه موردی ترویج دانش در میان خریداران بازی های ویدیویی در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد که توسط انجمن علمی مدیریت دانش ایران برگزار می شود مورد پذیرش قرار گرفت. 

چکیده فارسی مقاله:

این پژوهش به دنبال کشف تکنیک های بازاریابی محتوا برای خلق اعتماد آنلاین و کمک به استراتژیست های محتوا برای توسعه یک استراتژی موثر است. این پژوهش نقش انواع مختلف محتوا و تکنیک های حمل پیام را در ترویج دانش میان مشتریان و تاثیر این عوامل بر اعتماد ادراک شده مشتریان بررسی می کند. در این پژوهش روش کمی مورد استفاده قرار گرفت و پرسشنامه هایی در میان بازدیدکنندگان یک فروشگاه آنلاین بازی های ویدیویی توزیع شد. در نهایت ۴۰۶ پاسخنامه صحیح دریافت شد و توسط معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این نتایج نشان میدهد انواع مختلف محتوا و تکنیک های حمل پیام همبستگی مثبت و معنا داری با اعتماد آنلاین دارند. اگرچه تاثیرگذاری همه انواع محتوا و روش های انتقال پیام تایید نشد. نتایج این پژوهش بیانگر این است که نقد و بررسی های نوشته شده توسط خبرگان،‌ پست های توییتر، کلیپ های ویدیویی، اخبار و آموزش های گام به گام با اعتماد مشتریان در ارتباط هستند. علاوه بر این رویکرد سرگرم کننده و الهام بخش ارتباط مثبتی با اعتماد آنلاین دارند.

لینک مقاله در پایگاه ResearchGate

عنوان انگلیسی 

Content Marketing and Online Trust: The Case of Promoting Knowledge for Video Game Shoppers