سلام دوستان اواخر پاییز امسال  این مقاله را به صورت شفاهی در نخستین کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال ارائه کردم. اصل مقاله به زبان انگلیسی نگارش شده است اما با توجه به اینکه کنفرانس به زبان فارسی برگزار می شد٬ اسلاید های مقاله را به صورت فارسی طراحی کردم. شاید برای علاقه مندان به دنیای بازی و نیز بازی پژوهان جالب توجه باشد.