آزمایشگاه چیز  یا تینگوتیم

انتخاب نامی که خیلی طول کشید اما امیدوارم نتیجه  بدهد.

شاید بیش از حد روی انتخاب نام زمان گذاشتیم، اما خب بین دو نام اصلی آزمایشگاه چیز و تینگوتیم دو نام نهایی بودند که در میان آن ها بالاخره با رای گیری نام تینگوتیم (ThingoTeam) برای گروه تحقیقاتیمان انتخاب کردیم.

در تینگوتیم به دنبال  تحقیق و تجاری سازی رویکرد های نوین در علم و فناوری هستیم، مهمترین بخش های تینگوتیم عبارتند از:

به زودی عضو گیری تینگوتیم شروع خواهد شد. علاقه مندان به عضویت وابسته در تینگوتیم باید یک مطلب علمی آموزشی که حداقل ۳۵۰ کلمه باشد را به همراه رزومه خود برای ما ارسال کنند تا اعضای پیوسته تینگوتیم عضویت آن ها را بررسی نمایند.