این ارائه مربوط به کلاس معماری کامپیوتر آقای دکتر امیرمسعود بیدگلی استادیار دانشگاه تهران شمال می باشد.در این اسلاید ها پیشینه و کارکرد های معماری ARM  در دنیایی دیجیتال بررسی می گردد