سلام دوستان
این ارائه مربوط به درس رفتار سازمانی پیشرفته دکتر ایزدی هست. که در روز ۳ دی ۱۳۹۳ انجام شد.

موضوع این ارائه رهبری هست. که در این ارائه به تئوری های رهبری پرداخته می شه.