اتنوگرافی(ethnography) یا  مردم نگاری  یک تکنیک مشاهده ای است که بر مبنای علوم اجتماعی و علم انسان شناسی استقرار یافته است. این مسئله شامل درگیر شدن و غوطه ور شدن یک محقق یا یک تیم تحقیقی در فعالیتهای هرروزه یک سازمان یا یک جامعه است ،که به طور معمول برای یک بازه زمانی طولانی مورد بررسی قرار می گیرد. رویکرد مردم نگاری بسیار مبتنی بر روابط طبیعی است، دستاورد آن نوعی از اطلاعات است که از طریق لابراتوار یا  مطالعات مشاهده ای جمع اوری انها امکان پذیر نمی باشد. گفته می شود هردوت که به قول معلم تاریخ ما پدر دروغگوی تاریخ بود نخستین شخصی بود که به اتنوگرافی پرداخت.

منبع